Pravidlá

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov na tomto webe. Tieto komentáre sú publikované (vo väčšine prípadov) priamo bez schválenia prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ sa bude snažiť odstrániť komentáre, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú platné zákony SR, avšak nie je v jeho možnostiach všetky kontrolovať. Ak na nejaký taký narazíte, dajte prosím vedieť (napríklad e-mailom) a bude zjednaná náprava.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo mazať časti, alebo celé komentáre v prípade, že ide o spam, off topic, vulgárne / urážlivé príspevky, nezmysly, alebo čokoľvek, čo sa mu akýmkoľvek spôsobom nepáči. Počas rokov sa však udržuje prijateľná úroveň diskusie, ktorá podobné zásahy vyžaduje len zriedka (najmä kvôli reklame).